Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Drets Humans Teoria feminista

El Poder de la Visibilitat: Superant la infravaloració dels problemes de les dones

Malgrat els avenços significatius en la consciència de gènere la infravaloració dels problemes que afecten principalment les dones persisteix a la societat. Aquesta infravaloració no només és injusta, sinó que també té profundes conseqüències per a la vida de les dones, la seva salut mental i el seu benestar en general.