Objectius

 • Suscitar la presa de consciència

  Envers les situacions privades, institucionals i socials sostingudes per l’heteropatriarcat, a fi d’erradicar l’opressió i la desigualtat social intergènere.

 • Promoure societats més participatives

  I més pensants amb capacitat de prendre decisions sense els condicionaments dels estereotips socials i des d’una perspectiva de gènere.

 • Capacitar i formar a la ciutadania

  En Igualtat per afavorir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

 • Fomentar el coneixement de la història

  I de la teoria feminista.

 • Potenciar la normalització de la diferència

  Sigui per motius de gènere, sexuals, races i creences, i impulsar el canvi cap a una societat equitativa i comprensiva de la diferència.

 • Crear espais lliures de masclisme

  En què les dones puguin desenvolupar la seva personalitat de manera lliure, lluny dels estereotips i de la mirada opressiva de la societat heteropatriarcal.

 • Generar en els homes una profunda reflexió

  Sobre el significat de la masculinitat, i la seva evolució cap a una igualtat real entre homes i dones.

 • Incidir en l’arrel del masclisme

  A través de la coeducació amb infants i joves, per tal de visibilitzar les qüestions de gènere que els ajudaran a una construcció sana de la seva identitat.

 • Apropar-nos a altres feminismes

  D’arreu del món (Àfrica, Índia, Sud-amèrica, Oceania…), per tal d’entendre la situació real de la dona a tots els tipus de societats

 • Lluitar per la igualtat

  Real de drets entre homes i dones en tots els àmbits (familiar, laboral, esportiu, polític, social…)

 • Lluitar per l’erradicació de la violència de gènere

  Agressions i abusos sexuals i conductes masclistes en totes les seves manifestacions, ja siguin públiques o privades.

 • Suscitar la presa de consciència

  Envers les situacions privades, institucionals i socials sostingudes per l’heteropatriarcat, a fi d’erradicar l’opressió i la desigualtat social intergènere.

 • Promoure societats més participatives

  I més pensants amb capacitat de prendre decisions sense els condicionaments dels estereotips socials i des d’una perspectiva de gènere.

 • Capacitar i formar a la ciutadania

  En Igualtat per afavorir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

 • Fomentar el coneixement de la història

  I de la teoria feminista.

 • Potenciar la normalització de la diferència

  Sigui per motius de gènere, sexuals, races i creences, i impulsar el canvi cap a una societat equitativa i comprensiva de la diferència.

 • Crear espais lliures de masclisme

  En què les dones puguin desenvolupar la seva personalitat de manera lliure, lluny dels estereotips i de la mirada opressiva de la societat heteropatriarcal.

 • Generar en els homes una profunda reflexió

  Sobre el significat de la masculinitat, i la seva evolució cap a una igualtat real entre homes i dones.

 • Incidir en l’arrel del masclisme

  A través de la coeducació amb infants i joves, per tal de visibilitzar les qüestions de gènere que els ajudaran a una construcció sana de la seva identitat.

 • Apropar-nos a altres feminismes

  D’arreu del món (Àfrica, Índia, Sud-amèrica, Oceania…), per tal d’entendre la situació real de la dona a tots els tipus de societats

 • Lluitar per la igualtat

  Real de drets entre homes i dones en tots els àmbits (familiar, laboral, esportiu, polític, social…)

 • Lluitar per l’erradicació de la violència de gènere

  Agressions i abusos sexuals i conductes masclistes en totes les seves manifestacions, ja siguin públiques o privades.