Jornades

Jornada Revisant privilegis. Fronteres visibles i invisibles en les aliances feministes per la lluita contra les violències masclistes

A Ca la Dona hem descobert un espai acollidor, un refugi per a les dones que volen alliberar-se de la càrrega del silenci que han estat patint durant tota la seva història. Aquests espais ens fan generar una esperança ferma què les dones estem construint el nostre lloc a la societat, i que de vegades s’ha de protegir i cuidar d’una manera molt ferma.

Espai Ca la Dona

Parlar sobre privilegis implica necessàriament fer una profunda introspecció sobre el lloc que ocupem a la nostra societat, i també a la societat global de què formem part. Gràcies a les ponents, que han exposat de manera incisiva la situació real de les dones racialitzades, hem pogut tenir una visió clara i entenedora de les fronteres que hi han hagut i encara existeixen dins el feminisme.

Ponents de la Jornada Revisant Privilegis

El concepte d’interseccionalitat ha estat molt present a aquesta jornada, i ens ha ajudat a reflexionar sobre les diferents branques que ens travessen a l’hora de patir discriminació. Totes aquelles situacions personals relacionades amb gènere, nacionalitat, religió o cultura, poden incidir de manera directa en agreujar una situació de discriminació que impedeix a les dones desenvolupar-se de manera lliure.

Basha Changuerra, directora d’Afroféminas

Per primer cop hem sentit a parlar del concepte de Fragilitat blanca, terme que ens ha cridat molt l’atenció, i que de ben segur mirarem d’investigar per tal que remogui consciències.
La Basha Changuerra, directora d’Afroféminas, feia una reflexió del tot vital durant la ponència: “Hem parlat de desigualtat, de discriminació i de racialització. I després d’escoltar aquest seguit de veritats incòmodes, què pensem fer per incloure tot això en el nostre dia a dia”
Sorotopia té com a finalitat imprescindible la igualtat, en tots els àmbits, en tots els espais. Entre homes i dones, i també entre les dones, entre totes les dones. Avançarem cap a espais sorotòpics que facin realitat aquest objectiu, i esperem fer-ho amb la implicació de totes aquelles persones que creguin fermament que els privilegis han de ser els mateixos per a tothom, independentment del seu color de pell.

Carrer Sant Pere Més Baix, Barcelona

Pot ser que també t'interessi