Tallers de conscienciació

Dinàmica per afavorir la reflexió entorn al sistema sexe/gènere característic de les societats occidentals, i del paper específic que els estereotips sobre homes i dones juguen en el nostre comportament quotidià i en el nostre pensament.

Un dels nostres objectius és Incidir en l’arrel del masclisme a través de la visibilització de les qüestions de gènere que incideixen en la construcció de la pròpia identitat.

La cosificació implica un tracte inhumà, una desvaloració total de les capacitats, els sentiments i els drets de les persones. Existeixen molts tipus de cosificació, però en aquest taller tractem de manera específica la cosificació del cos de la dona, que encara en l’actualitat es veu sotmesa a la reducció de la seva personalitat i al menysteniment de les seves habilitats, visibilitzant únicament els seus atributs sexuals.

La incorporació de la dona al món laboral en els darrers trenta anys és un dels canvis socials més importants de l’actualitat. En el nostre taller sobre la dona i el món laboral abordem les diverses problemàtiques que travessen les realitats que de manera més o menys naturalitzada formen part del dia a dia de la nostra societat.
Un espai per parlar d’allò que forma part de l’esfera privada, però que és necessari abordar a l’espai públic.