Notícies

Desmitificant Tabús: Cap a una Societat d’Equitat Menstrual i Sostenibilitat

La menstruació ha estat durant massa temps un tema tabú en moltes cultures arreu del món. Però el canvi està en marxa. El Govern de la Generalitat ha aprovat recentment el “Pla Integral d’Equitat Menstrual i Climateri 2023-2025,” un programa amb un objectiu ambiciós: garantir l’accés gratuït als productes menstruals per a totes les persones i combatre els estigmes associats. Aquesta iniciativa no només promou la igualtat de gènere sinó que també contribueix a la justícia climàtica, ja que redueix l’ús de productes menstruals d’un sol ús. A més, pot tenir un impacte profund en la manera en què les persones menstruants es relacionen amb els seus cossos i la societat en general.

Desmitificant els Tabús Menstruals

L’aprovació d’aquest pla representa un pas valent cap a la desmitificació dels tabús que envolten la menstruació. El tabú menstrual és un fenomen global que ha perpetuat prejudicis, estigmes i discriminació al voltant d’aquesta funció biològica natural. És hora de canviar aquesta narrativa i celebrar la menstruació com una part normal i saludable de la vida de les persones menstruants.

Un dels aspectes més importants d’aquest pla és que reconeix la diversitat de les persones que menstruen, incloent-hi les dones, les persones no binàries i els homes trans*. Aquesta inclusió és fonamental per assegurar que totes les persones tinguin accés als productes menstruals i no siguin excloses o estigmatitzades a causa de la seva identitat de gènere.

Font: Pexels
Tabús Culturals Entorn la Menstruació

A més dels tabús universals entorn la menstruació, cal tenir en compte els tabús culturals específics que existeixen en diferents parts del món. En moltes cultures, la menstruació ha estat associada amb la vergonya, la impuresa o fins i tot la prohibició de participar en certes activitats. Aquestes pràctiques, que sovint són arrelades en tradicions antigues i creences culturals profundament enraigades, han tingut un impacte significatiu en la vida de les dones i les persones menstruants.

L’Índia: En moltes comunitats índies, les dones han estat excloses de la vida quotidiana durant la menstruació. Aquesta pràctica, coneguda com a “chaupadi,” ha estat objecte de crítiques i esforços per a la seva abolició. Els activistes i defensors dels drets de les dones han estat treballant incansablement per posar fi a aquesta pràctica i canviar les actituds culturals que l’han sostingut durant segles.

Àfrica Subsahariana: En moltes parts d’Àfrica, hi ha tabús entorn la menstruació que prohibeixen a les dones participar en activitats com cuinar o tocar aigua durant el seu període menstrual. Aquestes restriccions han limitat les oportunitats de les dones i han contribuït a la desigualtat de gènere en aquestes regions.

Orient Mitjà: En algunes cultures àrabs, la menstruació també és vista com a impura i les dones són excloses de certes activitats religioses i socials durant aquest temps. Aquesta percepció de la menstruació com a impura ha creat barreres per a les dones en àmbits com la religió i la vida social.

El Camí Cap a una Societat Més Equitativa i Sostenible

El pla integral de la Generalitat és un exemple inspirador de com els governs poden fer front als tabús i promoure la igualtat i la sostenibilitat. Fomentar l’ús de productes menstruals reutilitzables no només redueix l’impacte ambiental sinó que també fomenta una relació més sostenible amb el propi cos i la menstruació.

A més, aquesta iniciativa pot servir com a model per altres regions i països que també estan treballant per abordar els tabús menstruals i garantir l’accés als productes menstruals. En última instància, estem en camí cap a una societat més equitativa, inclusiva i respectuosa amb el medi ambient, i aquest pla és un pas vital en aquesta direcció. És hora de trencar els tabús que envolten la menstruació i abraçar una nova narrativa que celebri la salut i la dignitat de totes les persones menstruants.

Desafiant el Capitalisme de “Un Sol Ús”

A més de desmitificar els tabús culturals, aquest pla també ofereix una oportunitat per desafiar el capitalisme de “un sol ús” que ha dominat la indústria de productes menstruals durant dècades. La promoció de productes menstruals reutilitzables és una resposta valenta i necessària a aquest model de negoci que genera grans quantitats de residus i contribueix al canvi climàtic.

Els productes menstruals reutilitzables, com les copes menstruals i les compreses de tela, són una alternativa ecològica als productes d’un sol ús. La seva durabilitat i reutilització redueixen significativament l’impacte ambiental i ajuden a disminuir la quantitat de residus plàstics que acaben als oceans i als abocadors.

Font: Pexels
Reapropiació del Cos i Alliberament

A més de les consideracions ambientals i de salut, aquesta iniciativa també pot tenir un impacte profund en la manera en què les persones menstruants es relacionen amb els seus cossos. La disponibilitat d’opcions més sostenibles i accessibles pot contribuir a la reapropiació del cos i promoure una relació més lliure i natural amb aquest aspecte de la salut reproductiva.

La menstruació no hauria de ser un tema vergonyós o una barrera per a la plena participació en la vida social i econòmica. La normalització i l’acceptació de la menstruació com una part natural de la vida poden ajudar les persones menstruants a sentir-se més còmodes amb els seus cossos i a gaudir d’una millor qualitat de vida sense por ni estigma.

En resum, aquest pla integral és un exemple inspirador de com les polítiques públiques poden promoure la igualtat de gènere, la sostenibilitat ambiental i el benestar de les persones. A mesura que trenquem els tabús entorn la menstruació i promovem opcions més sostenibles i accessibles, estem construint un futur més just i equitatiu per a totes les persones menstruants. És hora de celebrar la menstruació com una part integral de la vida i de continuar lluitant per un món en què totes les persones puguin viure sense por ni estigma.

Pot ser que també t'interessi