Informació general

En compliment del que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que la pàgina web http://www.sorotopia.org és un domini de l’ASSOCIACIÓ FEMINISTA SOROTOPIA amb domicili social a Granollers i correu electrònic info@sorotopia.org. La pàgina web http://www.sorotopia.org té per finalitat oferir informació de les activitats i serveis de l’ASSOCIACIÓ FEMINISTA SOROTOPIA.

Condicions generals

Les condicions generals d’ús regeixen, juntament amb la Política de privacitat, l’accés i la utilització, per part de l’Usuària, del lloc web http://www.sorotopia.com . La titular del lloc web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts, de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del lloc web. L’accés i navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ella. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació entre l’ASSOCIACIÓ FEMINISTA SOROTOPIA i l’usuària. L’ASSOCIACIÓ FEMINISTA SOROTOPIA no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina web http://www.sorotopia.com. La presència d’aquests enllaços en el lloc web té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en el lloc web de destí. L’Usuària s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut d’acord amb el que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels continguts del Lloc Web i a no emprar-los per realitzar activitats il•lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de terceres i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel•lectual, o qualssevol altres normes l’ordenament jurídic aplicable. L’ASSOCIACIÓ FEMINISTA SOROTOPIA no assumeix cap responsabilitat sobre la possible falta d’actualització d’aquest lloc web, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l’Usuària ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol contingut inclòs en aquest Lloc Web.

Propietat intel·lectual i industrial

L’ASSOCIACIÓ FEMINISTA SOROTOPIA és la propietària i/o legítima titular del lloc web i del seu contingut. Tots els continguts del lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel•lectual de l’ASSOCIACIÓ FEMINISTA SOROTOPIA o de terceres, sense que puguin entendre cedits a l’Usuària cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel•lectual sobre els mateixos. El lloc web i els seus continguts estan protegits per les lleis de Propietat intel•lectual, industrial, i de publicitat, entre d’altres. La distribució, modificació, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat per l’ASSOCIACIÓ FEMINISTA SOROTOPIA, que és la titular dels drets d’explotació, queden expressament prohibits podent exercitar les accions que cregui oportunes en defensa dels seus drets. Respecte al seu contingut, es prohibeix expressament: La seva reproducció , distribució o modificació , llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès, sempre que al seu torn es compti amb l’autorització de l’ASSOCIACIÓ FEMINISTA SOROTOPIA. La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos. Qualsevol intent d’obtenir els continguts del lloc web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris així com dels que habitualment s’emprin a la xarxa. Sobre tots els continguts publicats lliurement per l’Usuària en el Lloc Web o perfils socials, entenent com a tals vídeos, fotografies i qualsevol comentari, opinió o descripció (en endavant, “els continguts”), l’Usuària atorga gratuïtament a l’ASSOCIACIÓ FEMINISTA SOROTOPIA una llicència d’ús sense cap limitació temporal ni territorial. Basant-se en aquesta llicència, l’ASSOCIACIÓ FEMINISTA SOROTOPIA podrà explotar lliurement els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública dels continguts.