Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
Ecofeminisme

Anti-especisme

Una de les perspectives que distingeixen l’ecofeminisme de l’ecologisme és la de no defensar la bona relació amb el medi natural només per una qüestió pràctica de supervivència. L’ecofeminisme creu que la bona relació amb el que erròniament l’espècie humana denomina “natura” no només és important per a preservar l’entorn i garantir la nostra continuïtat al planeta Terra, també ho és per a relacionar-nos harmònicament amb tots els éssers vius.